DSR Travel rejsebetingelser

Følgende rejsebetingelser,er gældende ved køb af ydelser hos DSR Travel

Vores betingelser:


Bestilling af rejse:
Bestilling af hotelovernatning/ferielejlighed kan finde sted via Internet, skriftlig eller telefonisk henvendelse. 

Ved bestilling over Internet modtager du en foreløbig bekræftelse, typisk indenfor 24 timer. Bestillingen er bindende, når depositum eller den af bureauet fastsatte betaling er rettidigt modtaget. Du modtager herefter dit rejsebevis. (Voucher)

Betaling:
Når indbetalingen har fundet sted har du som kunde bekræftet og accepteret vores rejsebetingelser. Ved bestilling af ydelser, hvor rejsens samlede pris udgør over kr. 2000,- pr. person, så skal du som rejsende betale et depositum på minimum kr. 750,- pr. person. (Der er dog undtagelser hvor hele beløbet forfalder til betalingen) Er reservationen samlede pris under kr. 2000,-, så skal hele beløbet betales samtidig ved bestilling.
Restbeløbet skal uopfordret indbetales senest 30 dage før afrejse. Er der mindre end 35 dage fra bestilling af ydelser og til selve afrejsen tidspunktet, betales hele beløbet med det samme. Beløbet betales via bankoverførelse til vores bank. Det er vigtigt at oplyse faktura nummer ved overførelsen.

Rejsens pris:
Priserne hos DSR Travel er kursberegnet pr. 1.januar 2020. Såfremt der indtræffer forhold såsom kursændringer og lovindgreb i ind & udland med prisforhøjelse til følge, så kan prisjustering foretages efter gældende lov.

Ved bestilling af rejsen beregnes intet gebyr.

Ændringer fra kundens side:
Ønsker du at foretage en ændring efter bestilling (såfremt det er muligt) og dette sker mere end 30 dage før afrejsen opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 500,- pr. person. Senere ændringer anses for en annullering. Hotelreservationer kan ændres (såfremt det er muligt) uden omkostninger indtil 14 dage før afrejse. Alle ændringer skal ske skriftligt til DSR Travel

Overdragelse:
Ydelser købt hos DSR Travel kan overdrages til enhver, der opfylder alle nødvendige betingelser for at deltage. I forbindelse med overdragelse skal DSR Travel underrettes senest 30 dage før afrejsen.
Ovenstående kan begrænses af eventuelle dokumenter og betingelser fra DSR Travels underleverandør. Nogle reservationer kan således ikke overdrages, mens andre kan overdrages mod betaling af et ændringsgebyr. Omkostningerne for dette tilfalder kunden og DSR Travel opkræver denne ekstra udgift. Den person ydelsen overdrages til, hæfter solidarisk med kunden for betaling af eventuelle restbeløb samt for de omkostninger der er forbundet ved en overdragelse.

Ændringer fra DSR Travel side:
DSR Travel vil hurtigst muligt give besked hvis reservationen aflyses, eller det i øvrigt inden afrejsen viser sig at det vil være nødvendigt at foretage ændringer. Skulle reservationen være afhænge af et antal minimums deltagere, og det viser sig, at tilslutningen ikke er tilstrækkelig, er det en gyldig aflysningsgrund. Denne frist for aflysning er senest en måned før afrejse.
DSR Travel forpligter sig til, at tilbyde en lignende tjenesteydelse. Skulle ydelsens pris herved blive billigere, tilbagebetales forskellen, ligesom kunden ved accept forpligter sig til at betale en eventuel difference som følge af, at ydelsen fordyres. Yderligere krav kan ikke gøres gældende.

Afbestillingsregler for individuelle reservationer:
Afbestilling af en reservation
hos DSR Travel skal ske skriftligt. Hvis du uanset årsag, afbestiller din reservation mere end 31 dage før afrejse tilbagebetales hele beløbet minus et ekspeditionsgebyr på kr. 750,- pr. person. Ved afbestilling mellem 30 og 14 dage før afrejsen tilbageholdes 50 % af den samlede pris. Ved senere afbestilling vil der ikke finde refundering sted. Der er særlige afbestillingsregler for grupper over 10 personer

Forsikring
Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring, som dækker ved afbestilling i de tilfælde, hvor der er akut opstået lægedokumenteret sygdom, dødsfald eller ulykkestilfælde hos rejsedeltageren selv, ægtefælle, børn eller forældre. En afbestillingsforsikring skal bestilles samtidig med reservationen (DSR-Travel henviser til Gouda Rejseforsikring) Forsikring:
Da det gule sygesikringsbevis ikke dækker for skader sket under rejser uden for Europa, så anbefaler DSR –Travel at du tegner en rejse forsikring. Tegnes forsikringen ikke, er den rejsende selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v.

Kundens forpligtigelser:
Reservationens pris er ikke inklusiv eventuelle udgifter til opholdsvisum og vaccinationer. Kunden er selv forpligtiget til at sørge for gyldigt pas, visum og vaccinationer. Er du ikke dansk statsborger, skal du selv søge oplysninger om de krav, der stilles for dit lands borger for indrejse i det pågældende land. Hvis du ikke har dansk pas, bedes du venligst oplyse om dette til DSR Travel inden bestilling af rejsen.

 

Arrangørens ansvar og forpligtelser:

Du kan bestille enkeltvis hotelværelser -ferieboliger - flybilletter- tog og busbilletter hos DSR-Travel, men ikke som pakkerejse! DSR Travel optræder som agent for vores partner. Her har vores leverandør det fulde ansvar. 

Uudnyttede ydelser:
Møder rejsedeltager ikke til aftalt tid, eller er denne ikke i besiddelse af gyldige rejsebevis ydes der ikke nogen godtgørelse. (Uudnyttede ydelser refunderes ikke)

Generelt:
Alle priser er vejledende priser og der tages forbehold for eventuelle trykfejl, åbenlyse fejl, forhøjede skatter og afgifter og andre udefra kommende årsager til prisændringer. Alle ydelser som DSR Travel hæfter for skal være angivet på selve kundens Voucher.